Академична комуникация във виртуалното пространство - проблеми на електронната научна публикация и реторика на виртуалното пространство