Този курс е посветен на промените, предизвикани от развитието на информационните и комуникационните технологии в областта на създаването, запазването, обработването и разпространението на информация. Както пише Маршъл Маклуън: електронните технологии са тук, а ние сме безчувствени, глухи, слепи и неми за срещата им с изобретението на Гутенберг, което създаде нашия живот какъвто го познаваме. Тези технологии провокираха определението на Advertising Age "Generation Y" и "Нет поколенитето" на Diana Oblinger. Начините, по които представителите на тези поколения възприемат информация и общуват, поставят предизвикателства пред преподавателите във всички сфери на образованието във формален или неформален контекст.