Курсът въвежда в опита от най-авторитетните в областта на оценяване на постиженията в образованието международни изследвания на грамотността, разбирана като умения за възприемане и обработване на информация. Представя на докторантите рамката за оценяване, типове, формати задачи, бенчмарк за прагове на постижения и база данни, разрешени за публикуване. На разположение на участниците е богат илюстративен материал, както и методика за оценяване на тестовите задачи със свободен отговор.