Този курс е посветен на използването на различни софтуерни приложения (стационарни и уеб базирани) за провеждане на литературни и емпирични проучвания и представяне на научни резултати.