Целта на курса е да подпомогне докторантите да усвоят съвременните стратегии за информационно търсене в значими онлайн ресурси по педагогика.