Skip новини за сайта

Новини за сайта

Picture of Stoyan Saev
Център по образователни технологии
by Stoyan Saev - петък, 1 август 2014, 2:08
 

su

 

 

 

 

Ръководител на Центъра:

професор д-р Румяна Пейчева-Форсайт

R.Peytcheva@fp.uni-sofia.bg